Je běžné, že když to v manželství nefunguje, manželé se prostě rozvedou. Rozvodovost v Evropě je velmi vysoká, v České republice je však enormní. Rozvádí se 50% manželských párů. To je skutečně mnoho. Samozřejmě jsou případy, kdy nemá smysl manželství udržovat, například v případ alkoholismu nebo domácího násilí. Nicméně lidé se rozchází i ze zdánlivě malicherných příčin. Jak tomu předejít? Rozhodně nejlepší je prevence. Když se dva začnou odcizovat, je již pozdě začít vztah zachraňovat.

pusa

 


Na vztahu musíte pořád pracovat


Je důležité na vztahu od samého začátku pracovat. To se snadno řekne, ale mnohem hůř se to realizuje vzhledem ke skutečnosti, že přicházejí různé životní situace jako narození dětí, jejich výchova, finanční problémy, pracovní vypětí. Je málo času na věci podstatné, proč marnit čas něčím, co lze odložit. A tak manželéžijí často paralelně ve stejném domově a postupně se začínají navzájem odcizovat a jsou z nich docela cizí lidé, kteří si nejenže nemají co říci, ale přitom vůči sobě navzájem už nic necítí. Necítí sice zášť či odpor, ale necítí už ani pražádnou láskou.  Jsou určité věci, které byste měli dodržovat bez ohledu na to, jak máte málo času, pokud chcete, aby vztah vydržel do konce života.

 
láska